ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
RGN-MW01-8M ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 2 วัน 1 คืน
RGN-MW01-8M ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม  2 วัน 1 คืน
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 8,999
รหัสทัวร์ THP3-8M-MM-24JUN-24SEP-2023
ระยะเวลา 2วัน1คืน
สายการบิน 8M
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระธาตุมุเตา
เจดีย์กลางน้ำสิเรียม
ขอพรแม่ยักษ์
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
เมนูพิเศษ กุ้งเผา / เป็ดปักกิ่ง / สลัดกุ้งมังกร / Buffet
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สุวรรณภูมิ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ขอพรแม่ยักษ์
X อาหาร อาหาร
  2 ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์กลางน ้าเยเลพญา – ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์– เทพทันใจ - เทพกระซิบ – พระนอนเจ๊าทัตจี–สนามบิน
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สุวรรณภูมิ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ขอพรแม่ยักษ์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์กลางน ้าเยเลพญา – ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์– เทพทันใจ - เทพกระซิบ – พระนอนเจ๊าทัตจี–สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
RGN-MW01-8M ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 2 วัน 1 คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top