ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
QQGO3VIE-EK003 DANCING IN AUTUMN ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
QQGO3VIE-EK003 DANCING IN AUTUMN ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 59,900
รหัสทัวร์ THP3-EK-EU-19OCT-30NOV-2023
ระยะเวลา 7วัน4คืน
สายการบิน EK
นั่งรถชมถนนสายวงแหวน 
พระราชวังฮอฟเบิร์ก 
โบสถ์สเตเฟ่นส์ 
ชมจตุรัสแมกซ์โจเซฟพลาทซ์ 
ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ 
ยอดเขาทิตลิส 
ชมหอนาฬิกาเมืองซุก
โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล
ชมร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 ดูไบ – เวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์
X X อาหาร
  3 เวียนนา – ฮัลสตัท - โรเซนไฮม์
อาหาร X อาหาร
  4 โรเซนไฮม์ - มิวนิค - ป่าดำ - วิลินเก้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 วิลินเก้น – ยอดเขาทิตลิส – ซุก - ซูริค
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ซูริค – ลูเซิร์น – ทะเลสาบเบรียนซ์ – อินเทอร์ลาเก้น - สนามบิน
อาหาร X X
  7 ดูไบ - กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – เวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เวียนนา – ฮัลสตัท - โรเซนไฮม์
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โรเซนไฮม์ - มิวนิค - ป่าดำ - วิลินเก้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : วิลินเก้น – ยอดเขาทิตลิส – ซุก - ซูริค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ซูริค – ลูเซิร์น – ทะเลสาบเบรียนซ์ – อินเทอร์ลาเก้น - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ดูไบ - กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
QQGO3VIE-EK003 DANCING IN AUTUMN ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top