ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
QQGO2KIX-TG006 UNSEEN SHIKOKU ONSEN AUTUMN 6D 4N
QQGO2KIX-TG006 UNSEEN SHIKOKU ONSEN AUTUMN 6D 4N
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า
ราคาเริ่มต้น 62,900
รหัสทัวร์ THG1-TG-JP-22OCT-24NOV-2024
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
UNSEEN SHIKOKU ONSEN AUTUMN 6 วัน 4 คืน

กิจกรรมนั่งกระเช้าหรือนั่งเก้าอี้เลื่อน 
ขึ้นชมปราสาทมัตสึยาม่า
กิจกรรมสวมชุดยูกาตะ เดินชมสวนริทสิริน 
ชมปราสาทฮิเมจิหนึ่งในมรดกโลก 
ชมเมืองเก่าคุราชิกิ
ถนนโดโงะ ไฮคาระ 

พักออนเซ็น 3 คืน พักโอซาก้า 1 คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)
X X X
  2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เมืองฮิเมจิ - ปราสาทฮิเมจิ (ด้านนอก) - เมืองเก่าคุราชิกิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
X อาหาร อาหาร
  3 ผ่านชมสะพานทาทาระ - เกาะชิโกกุ – เมืองมัตสึยามะ – กิจกรรมนั่งกระเช้าหรือนั่งเก้าอี้เลื่อนขึ้นชมปราสาทมัตสึยาม่า – ถนนโดโงะ ไฮคาระ – หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ – ออนเซ็น 300ปี โดโงะ ออนเซ็น – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู – ชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ – ศาลเจ้าโคโตฮิระกุ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 จังหวัดคางาวะ – กิจกรรมสวมชุดยูกาตะ เดินชมสวนสวย ณ สวนริทสึริน –ช้อปปิ้งอาเขตทากามาทสึ – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โดทงโบริ
อาหาร อาหาร X
  6 ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - อิออน มอลล์ริงกุ เซ็นนัน– โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG673 17.35-21.25)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เมืองฮิเมจิ - ปราสาทฮิเมจิ (ด้านนอก) - เมืองเก่าคุราชิกิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ผ่านชมสะพานทาทาระ - เกาะชิโกกุ – เมืองมัตสึยามะ – กิจกรรมนั่งกระเช้าหรือนั่งเก้าอี้เลื่อนขึ้นชมปราสาทมัตสึยาม่า – ถนนโดโงะ ไฮคาระ – หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ – ออนเซ็น 300ปี โดโงะ ออนเซ็น – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู – ชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ – ศาลเจ้าโคโตฮิระกุ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : จังหวัดคางาวะ – กิจกรรมสวมชุดยูกาตะ เดินชมสวนสวย ณ สวนริทสึริน –ช้อปปิ้งอาเขตทากามาทสึ – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โดทงโบริ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - อิออน มอลล์ริงกุ เซ็นนัน– โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG673 17.35-21.25)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
QQGO2KIX-TG006 UNSEEN SHIKOKU ONSEN AUTUMN 6D 4N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top