ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
QQGO2FUK-VZ001 KYUSHU BEPPU KUMAMOTO 5D 3N
QQGO2FUK-VZ001 KYUSHU BEPPU KUMAMOTO 5D 3N
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 26,900
รหัสทัวร์ THG1-VZ-JP-12JUN-26OCT-2024
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน VZ
Kyushu BEPPU KUMAMOTO  5วัน 3 คืน

ศาลเจ้าดาไซฟู หมู่บ้านยูฟูอิน
• ปราสาทคุมาโมโตะ • ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น
 • บ่อนํ้าจิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ) • หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์ริล
• ศาลเจ้าดาไซฟุ • กันดัม ปาร์ค ฟุกุโอกะ 
• อิสระช้อปปิ้ง ในเมืองฟุกุโอกะ

น้ำหนักกระเป๋า 20 kg
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (VZ 810 00.30 – 07.55)
X X X
  2 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – เมืองคุมาโมโตะ – ปราสาทคุมาโมโตะ – ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น – จังหวัดโออิตะ – เมืองเบปปุ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
X อาหาร อาหาร
  3 บ่อน้ำจิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ) – หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล – ทะเลสาบคิริน – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ร้านดิวตี้ฟรี – กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ
อาหาร อาหาร X
  4 อิสระช้อปปิ้ง ในเมืองฟุกุโอกะ
อาหาร X X
  5 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (VZ 811 08.55 – 13.00)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (VZ 810 00.30 – 07.55)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – เมืองคุมาโมโตะ – ปราสาทคุมาโมโตะ – ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น – จังหวัดโออิตะ – เมืองเบปปุ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บ่อน้ำจิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ) – หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล – ทะเลสาบคิริน – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ร้านดิวตี้ฟรี – กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระช้อปปิ้ง ในเมืองฟุกุโอกะ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (VZ 811 08.55 – 13.00)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
QQGO2FUK-VZ001 KYUSHU BEPPU KUMAMOTO 5D 3N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top