ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
PACKAGE - SINGAPORE BT-PKSIN01_VZ 3 วัน 2 คืน
PACKAGE - SINGAPORE  BT-PKSIN01_VZ 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ THB11-VZ-SG-14JUL-01OCT-2023
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน VZ
อิสระท่องเที่ยว (Free Day & No Service)
ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ Vietjet Air
ที่พัก พร้อมอาหารเช้า
มีเจ้าหน้าที่ดูแลที่สนามบินขาไป
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ • สนามบินชางงี
X X X
  2 อิสระท่องเที่ยว (Free Day & No Service)
อาหาร X X
  3 สนามบินชางงี• สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ • สนามบินชางงี
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยว (Free Day & No Service)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 3
สถานที่ : สนามบินชางงี• สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
PACKAGE - SINGAPORE BT-PKSIN01_VZ 3 วัน 2 คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์สิงคโปร์ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top