ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
My First Snow KR17_BX 5 วัน 3 คืน
My First Snow KR17_BX 5 วัน 3 คืน
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 19,999
รหัสทัวร์ THS5-BX-KR-11NOV-2023-30NOV-2024
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน BX
ชมความงดงามของเกาะชื่อดัง เกาะนามิ
ชมรูปปั้นพระเอกนางเอก” ซีรีย์ Winter Love Song
พระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ ณ วัดชินฮึงซา”
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ชม  น้ำมันสนเข็มแดง
ชม หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
พระที่นั่งคึนจองจอน
พระราชวังเคียงบกกุง
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 สนามบินอินชอน – ชมความงดงามของ “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คเกาหลีชื่อดัง อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี– สักการะ ขอพร “วัดชินฮึงซา” - พักซอรัคซาน 1 คืน
X อาหาร อาหาร
  5 หอคอยโซลทาวเวอร์ - ฮ็อกเก็ตนามู – ชมโรงงานพลอยอเมทิส แวะซื้อของฝากร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินอินชอน – ชมความงดงามของ “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คเกาหลีชื่อดัง อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี– สักการะ ขอพร “วัดชินฮึงซา” - พักซอรัคซาน 1 คืน
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : หอคอยโซลทาวเวอร์ - ฮ็อกเก็ตนามู – ชมโรงงานพลอยอเมทิส แวะซื้อของฝากร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
My First Snow KR17_BX 5 วัน 3 คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เกาหลีขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top