ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
KXJ30 Seoul KOREA เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง 5 วัน 3 คืน
KXJ30 Seoul KOREA เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง 5 วัน 3 คืน
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 19,888
รหัสทัวร์ THB12-XJ-KR-01JUL-25OCT-2023
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน XJ
เมืองชุนชอน
เกาะนามิ
สะพานกระจกโซยางคัง
เมืองยงอิน
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
อิสระช้อปปิ้ง ย่านฮงแด
เมืองโซล
พระราชวังเคียงบกกุง
คลองชองกเยชอน
วัดโชเกซา
ช้อปปิ้งที่ แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี (Duty Free)
ย่านเมียงดง
N Seoul Tower 
ตลาดกวางจัง
ใส่ชุดฮันบก ทำคิมบับ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
Hyundai Premium Outlet
Local Super Market
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เมืองชุนชอน–เกาะนามิ–สะพานโซยางคัง XJ700 BKK-ICN 03.00-10.30
X อาหาร อาหาร
  2 เมืองยงอิน-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดัง เกาหลี -ย่านฮงแด
อาหาร X อาหาร
  3 โซล -ศูนย์โสมรัฐบาล - Hogaenamu Herb – พระราชวังเคียงบกกุง – คลองชองกเยชอน - วัดโชเกซา – ช้อปป้ิงปลอดภาษีDuty Free - ย่านเมียงดง
อาหาร อาหาร X
  4 N Seoul Tower - ตลาดกวางจัง - ร้านสมุนไพร Red Pine - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ท าคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก - Hyundai - Premium Outlet - Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
อาหาร X อาหาร
  5 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ703 ICN-BKK 01.05-04.40
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เมืองชุนชอน–เกาะนามิ–สะพานโซยางคัง XJ700 BKK-ICN 03.00-10.30
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองยงอิน-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดัง เกาหลี -ย่านฮงแด
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โซล -ศูนย์โสมรัฐบาล - Hogaenamu Herb – พระราชวังเคียงบกกุง – คลองชองกเยชอน - วัดโชเกซา – ช้อปป้ิงปลอดภาษีDuty Free - ย่านเมียงดง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : N Seoul Tower - ตลาดกวางจัง - ร้านสมุนไพร Red Pine - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ท าคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก - Hyundai - Premium Outlet - Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ703 ICN-BKK 01.05-04.40
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
KXJ30 Seoul KOREA เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง 5 วัน 3 คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เกาหลีขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top