ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
KIX24 OSAKA SNOW WALL
KIX24 OSAKA SNOW WALL
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 45,999
รหัสทัวร์ THG15-XJ-JP-08MAY-12JUN-2023
ระยะเวลา 6วัน4คืน
สายการบิน XJ
เทศกาลกำแพงหิมะ                                             
ชม ปราสาทมัตสึโมโต้ 
เดินเล่น- ชิราคาวาโกะ 
เช็คอินปราสาทโอซาก้า 
ช้อปจุใจย่านชินไซบาชิ                      
พิเศษ!!! YAKINIKU BUFFET
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมูิ)
X X X
  2 สนามบินคันไซ –เกียวโต –วัดคินคะคุจิ– อิออนมอลล์
X อาหาร X
  3 สวนเค็นโรคุเอ็น - เส้นทาง สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบ - กา แพงหิมะ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ปราสาทมัตซึโมโต้– ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - อิออน มอลล ์
อาหาร อาหาร X
  5 ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE – ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ
อาหาร อาหาร X
  6 สนามบินคนัไซ – กรงุเทพ (สุวรรณภมูิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรงุเทพฯ (สุวรรณภมูิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินคันไซ –เกียวโต –วัดคินคะคุจิ– อิออนมอลล์
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : สวนเค็นโรคุเอ็น - เส้นทาง สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบ - กา แพงหิมะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ปราสาทมัตซึโมโต้– ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - อิออน มอลล ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE – ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : สนามบินคนัไซ – กรงุเทพ (สุวรรณภมูิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
KIX24 OSAKA SNOW WALL
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
KIX21 MM BKK OSAKA ซากุระ คิเรเนะ
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 41,999
KIX20 XJ BKK OSAKA ซากุระคิมิโนโตะ
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 37,999
BT-NRT04-XJ Air Aisa X JAPAN TULIP PINKMOSS
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
BT-NRT03-XJ JAPAN พิ้งค์มอส ฟูจินาริตะ
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
RJ-XJ001 : TOKYO FUJI KAWAZU 5D3N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,888
KYUSHU SONGKRAN 5D3N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top