ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
KIX01 TG BKK OSAKA TOKYO รักมั้ยนะ ใบไม้เปลี่ยนสี 6D4N
KIX01 TG BKK OSAKA TOKYO รักมั้ยนะ ใบไม้เปลี่ยนสี  6D4N
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 49,999
รหัสทัวร์ THG15-TG-JP-18OCT-27SEP23
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
เดินเล่นชิราคาวาโกะ
ชมใบไม้เปลี่ยนสีโครังเค
เดินเล่นชมปราสาทโอซาก้า
ขึ้นฟูจิชั้น 5
เช็คอินปราสาทมัสซึโมโต้
ชมใบไม้เเดงอุโมงเมเบิ้ล
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
  2 โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – เกียวโต – สวนป่าไผ่อราชิยาม่า – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้า ฟูชิมิ อินาริ
X อาหาร อาหาร
  3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ปราสาทมัตสึโมโต้ – หุบเขาโครังเค – หมู่บ้านน้าใส โอชิโนะฮัคไค
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โมมิจิ ไคโร - หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ –ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
อาหาร อาหาร X
  6 วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - สวนริคุกิเอ็ง - นาริตะ - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – เกียวโต – สวนป่าไผ่อราชิยาม่า – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้า ฟูชิมิ อินาริ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ปราสาทมัตสึโมโต้ – หุบเขาโครังเค – หมู่บ้านน้าใส โอชิโนะฮัคไค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โมมิจิ ไคโร - หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ –ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - สวนริคุกิเอ็ง - นาริตะ - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
KIX01 TG BKK OSAKA TOKYO รักมั้ยนะ ใบไม้เปลี่ยนสี 6D4N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
FT-FUKFD01 FIN JAPAN KYUSHU ฟุกุโอกะ ยุฟุอิน เบปปุ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 21,990
KIX20 XJ BKK OSAKA ซากุระคิมิโนโตะ
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 37,999
HOKKAIDO SHIKARIBETSU ICE BREKER 6D4N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
ฟูราโน่ ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 45,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top