ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
HKG38 HONGKONG สายมู ไหว้พระ 9 วัด เสริมดวง แก้ปีชง BY CX 3D2N
HKG38 HONGKONG สายมู ไหว้พระ 9 วัด เสริมดวง แก้ปีชง BY CX 3D2N
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 21,999
รหัสทัวร์ THG15-CX-HK-22FEB-17MAR-2024
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน CX
เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – วัดหลินฟ้า – วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว (รีพลัสเบย์) 
วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว (ย่าน YAE MA TEI) – ถนนซุปตาร์
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮา - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน  
วัดนางชีชีลิน – อิสระช้อปปิ้งย่านเลดี้มาร์เก็ต
วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท – กระเช้านองปิง 360 – พระใหญ่นองปิง – ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าเล็ท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – วัดหลินฟ้า – วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว (รีพลัสเบย์) – วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว (ย่าน YAE MA TEI) – ถนนซุปตาร์
X X อาหาร
  2 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮา - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดนางชีชีลิน – อิสระช้อปปิ้งย่านเลดี้มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  3 วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท – กระเช้านองปิง 360 – พระใหญ่นองปิง – ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าเล็ท – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – วัดหลินฟ้า – วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว (รีพลัสเบย์) – วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว (ย่าน YAE MA TEI) – ถนนซุปตาร์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮา - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดนางชีชีลิน – อิสระช้อปปิ้งย่านเลดี้มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท – กระเช้านองปิง 360 – พระใหญ่นองปิง – ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าเล็ท – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
HKG38 HONGKONG สายมู ไหว้พระ 9 วัด เสริมดวง แก้ปีชง BY CX 3D2N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top