ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
FUK01 VZ BKK FUKUOKA กลรักกิโมโน ฟุกุโอกะ นางาซากิ เบปปุ 5D3N
FUK01 VZ BKK FUKUOKA กลรักกิโมโน ฟุกุโอกะ นางาซากิ เบปปุ 5D3N
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 23,999
รหัสทัวร์ THG15-VZ-JP-19JUL-29OCT2022
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน VZ
รวมวีซ่าญี่ปุ่นเเล้ว
นอนออนเซ็น 1 คืน
เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
ศาลเจ้าดาไซฟุ
ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ
พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู
สวนสันติภาพ
ช้อปปิ้งถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (YUTOKU INARI SHRINE)
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
  2 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
X อาหาร X
  3 สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจิมะ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ถนนมาเมะดามาชิ – เมืองเปปปุ
อาหาร X อาหาร
  4 ชมบ่อน้าร้อน จิโกกุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ – เมืองฟุคุโอกะ – คาแนลซิตี้
อาหาร อาหาร X
  5 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจิมะ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ถนนมาเมะดามาชิ – เมืองเปปปุ
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ชมบ่อน้าร้อน จิโกกุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ – เมืองฟุคุโอกะ – คาแนลซิตี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
FUK01 VZ BKK FUKUOKA กลรักกิโมโน ฟุกุโอกะ นางาซากิ เบปปุ 5D3N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
FT-FUKFD01 FIN JAPAN KYUSHU ฟุกุโอกะ ยุฟุอิน เบปปุ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 21,990
KIX20 XJ BKK OSAKA ซากุระคิมิโนโตะ
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 37,999
HOKKAIDO SHIKARIBETSU ICE BREKER 6D4N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
ฟูราโน่ ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 45,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top