ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
FT-ICNTG01-เกาหลี SUMMER PROMOTION 5 วัน 3 คืน-TG
FT-ICNTG01-เกาหลี SUMMER PROMOTION 5 วัน 3 คืน-TG
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 29,990
รหัสทัวร์ THB11-TG-KR-19JUN-12JUL2022
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
โซลทาวเวอร์-สวนลอยฟ้า Seoullo7017
สะพานแขวนมาจังโฮซู–เกาะนามิ-โซล
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวนชุดฮันบก
พระราชวังเคียงบกกุง–หมู่บ้านฮันอก
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
X X X
  2 สนามบินอินชอน เกาหลีใต้-โซล-โซลทาวเวอร์-สวนลอยฟ้า Seoullo7017
X อาหาร อาหาร
  3 สะพานแขวนมาจังโฮซู–เกาะนามิ-โซล-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวนชุดฮันบก-ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง-โรงงาน พลอยสีม่วง-ช้อปปิ้งย่านฮงแด-934 King’s Cross คาเฟ่ธีมแฮร์รี่พอตเตอร์สุดฮิต
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 พระราชวังเคียงบกกุง–หมู่บ้านฮันอก-ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ-ศูนย์ผลิตภัณฑ์ เครื่องสาอางค์-ร้านค้าปลอดภาษี-คลองชองเกชอน-ช้อปปิ้งเมียงดง
อาหาร อาหาร X
  5 ร้านละลายเงินวอน-อินชอน-สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินอินชอน เกาหลีใต้-โซล-โซลทาวเวอร์-สวนลอยฟ้า Seoullo7017
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สะพานแขวนมาจังโฮซู–เกาะนามิ-โซล-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวนชุดฮันบก-ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง-โรงงาน พลอยสีม่วง-ช้อปปิ้งย่านฮงแด-934 King’s Cross คาเฟ่ธีมแฮร์รี่พอตเตอร์สุดฮิต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พระราชวังเคียงบกกุง–หมู่บ้านฮันอก-ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ-ศูนย์ผลิตภัณฑ์ เครื่องสาอางค์-ร้านค้าปลอดภาษี-คลองชองเกชอน-ช้อปปิ้งเมียงดง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ร้านละลายเงินวอน-อินชอน-สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
FT-ICNTG01-เกาหลี SUMMER PROMOTION 5 วัน 3 คืน-TG
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เกาหลีขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top