ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
FMSRGN02UB พม่า พามู ปังไม่ไหว ไหว้จัดเต็ม
FMSRGN02UB พม่า พามู ปังไม่ไหว ไหว้จัดเต็ม
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 7,990
รหัสทัวร์ THF5-UB-MM-08JUL-01OCT-2023
ระยะเวลา 2วัน1คืน
สายการบิน UB
Checklist พา”มู” 3จุด สุดปัง
ขอพร นัตโบโบยี
เเม่ยักษ์ ตัดกรรม
พระพุทธรูปสุริยันจันทรา
พักโรงแรมดี
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำ+บุฟเฟต์ฮอตพอ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ ชเวมอร์ดอร์(พระธาตุมุเตา) – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – เมืองย่างกุ้ง – 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอนั ศักด์ิสิทธ์ิ“มหาเจดีย์ชเวดากอง” UB020 BKK RGN 10.40-11.35
X อาหาร อาหาร
  2 เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ+เทพกระซิบ) – เจดีย์มหาวิชยะ – พระนอน ตาหวาน –วัดงาทัตจี – ตลาดสก๊อต – สนามบินย่างกุ้ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ ชเวมอร์ดอร์(พระธาตุมุเตา) – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – เมืองย่างกุ้ง – 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอนั ศักด์ิสิทธ์ิ“มหาเจดีย์ชเวดากอง” UB020 BKK RGN 10.40-11.35
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ+เทพกระซิบ) – เจดีย์มหาวิชยะ – พระนอน ตาหวาน –วัดงาทัตจี – ตลาดสก๊อต – สนามบินย่างกุ้ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
FMSRGN02UB พม่า พามู ปังไม่ไหว ไหว้จัดเต็ม
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top