ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
DADFVZ0423 ซุปตาร์...Go to Shopping in Danang
DADFVZ0423   ซุปตาร์...Go to Shopping in Danang
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 9,888
รหัสทัวร์ THT18-VZ-VN-24APR-24OCT-2023
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน VZ
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ 
สนุกไปกับเครื่องเล่นบนบานาฮิลล์
ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ 
ชมสวนดอกไม้สุดอลังการ และ อุโมงค์เก็บไวน์ 
ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน
ไฮไลต์ สนุกไปกับล่องเรือกระด้ง
แวะถ่ายภาพสะพานมังกร สะพานแห่งความรัก
ชมโชว์ แสง สีเสียง สุดอลังการ
สักการะวัดลินห์อึ๋ง 
ช้อปปิ้ง  ร้านหยก ร้านยางพารา ร้านหินอ่อน ร้านเยื่อไผ
พักโรงแรมดานัง 3 คืน 4 ดาว
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
X X อาหาร
  2 เมืองดานัง - หมู่บ้านกั๊มทาน - เมืองโบราณฮอยอ ัน - ล่องเรือกระด้ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานมังกร
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ร้านเยื่อไม้ไผ่ - บานาฮลิล์- สะพานโกเด้นบริดจ์- อุโมงค์เก็บไวน์- สวนดอกไม้- โซนจัตุร ัสแห่งดวงดาว - สวนสนุก The Fantasy Park - ร้านหยก - ชมโชว์แสง สีเสยี ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 วดัลนิ หอ์ งึ๋ - หาดหมีเคว - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองดานัง - หมู่บ้านกั๊มทาน - เมืองโบราณฮอยอ ัน - ล่องเรือกระด้ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานมังกร
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ร้านเยื่อไม้ไผ่ - บานาฮลิล์- สะพานโกเด้นบริดจ์- อุโมงค์เก็บไวน์- สวนดอกไม้- โซนจัตุร ัสแห่งดวงดาว - สวนสนุก The Fantasy Park - ร้านหยก - ชมโชว์แสง สีเสยี ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วดัลนิ หอ์ งึ๋ - หาดหมีเคว - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
DADFVZ0423 ซุปตาร์...Go to Shopping in Danang
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top