ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
CTS07 XJ BKK HOKKAIDO SNOW LOVE FREEDAY
CTS07 XJ BKK HOKKAIDO SNOW LOVE FREEDAY
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 43,999
รหัสทัวร์ THG15-XJ-JP-20FEB-25MAR-2023
ระยะเวลา 6วัน4คืน
สายการบิน XJ
ศาลเจ้าฮอกไกโด 
ชมเพนกวินสุดน่ารัก
ขี่สโนโมบิล ไฮไลต์ฮอกไกโด
ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
เต็มอิ่มบุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น ขาปู 3 ชนิด + ซอฟดริ้ง
อิสระท่องเที่ยว 1 วัน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)
X X X
  2 ฮอกไกโด –โรงงานช็อกโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อุทยานโมอาย - MITSUI OUTLET
X อาหาร X
  3 ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า– สวนสตัวอ์ าซาฮิยาม่า- AEON ASAHIKAWA
อาหาร อาหาร X
  4 เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– นาฬิกาไอน้ำโบราณ - หบุ เขานรก จิโกกดุ านิ– MITSUI OUTLET
อาหาร X อาหาร
  5 อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย
อาหาร X X
  6 ฮอกไกโด - กรุงเทพ (สุวรรณภมูิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ฮอกไกโด –โรงงานช็อกโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อุทยานโมอาย - MITSUI OUTLET
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า– สวนสตัวอ์ าซาฮิยาม่า- AEON ASAHIKAWA
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– นาฬิกาไอน้ำโบราณ - หบุ เขานรก จิโกกดุ านิ– MITSUI OUTLET
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : ฮอกไกโด - กรุงเทพ (สุวรรณภมูิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
CTS07 XJ BKK HOKKAIDO SNOW LOVE FREEDAY
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
KIX21 MM BKK OSAKA ซากุระ คิเรเนะ
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 41,999
KIX20 XJ BKK OSAKA ซากุระคิมิโนโตะ
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 37,999
BT-NRT04-XJ Air Aisa X JAPAN TULIP PINKMOSS
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
BT-NRT03-XJ JAPAN พิ้งค์มอส ฟูจินาริตะ
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
RJ-XJ001 : TOKYO FUJI KAWAZU 5D3N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,888
KYUSHU SONGKRAN 5D3N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top