ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
CDG12 FRANCE MONT SAINT MICHEL 7D4N BY EY
CDG12 FRANCE MONT SAINT MICHEL 7D4N BY EY
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ราคาเริ่มต้น 61,999
รหัสทัวร์ THG15-EY-EU-30JAN-22APR-2024
ระยะเวลา 7วัน4คืน
สายการบิน EY
อาบูดาบี – ปารีส (ฝรั่งเศส) – เมืองรูอ็อง – มองซ์แซงต์มิเชล
พระราชวังแวร์ซายส์
วิหารซาเคร-เกอร์ – ประตูชัย – ชองป์เอลิเซ่ – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช
อิสระฟรีเดย์ ณ กรุงปารีส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อาบูดาบี (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
X X X
  2 อาบูดาบี – ปารีส (ฝรั่งเศส) – เมืองรูอ็อง – มองซ์แซงต์มิเชล
X อาหาร อาหาร
  3 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์
อาหาร อาหาร X
  4 วิหารซาเคร-เกอร์ – ประตูชัย – ชองป์เอลิเซ่ – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 อิสระฟรีเดย์ ณ กรุงปารีส
อาหาร X X
  6 สนามบินฝรั่งเศส – อาบูดาบี
อาหาร X X
  7 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อาบูดาบี (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อาบูดาบี – ปารีส (ฝรั่งเศส) – เมืองรูอ็อง – มองซ์แซงต์มิเชล
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : วิหารซาเคร-เกอร์ – ประตูชัย – ชองป์เอลิเซ่ – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อิสระฟรีเดย์ ณ กรุงปารีส
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : สนามบินฝรั่งเศส – อาบูดาบี
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
CDG12 FRANCE MONT SAINT MICHEL 7D4N BY EY
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top