ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
BT-BAL59_FD มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 2 ขา 5 วัน 4 คืน
BT-BAL59_FD มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 2 ขา 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ THB11-FD-ID-03APR-14SEP-2024
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน FD
มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 2 ขา 5 วัน 4 คืน

มรดกโลก มหาเจดีย์บุโรพุทโธ อัญมณีเม็ดงามแห่งอินโดนีเซีย 
สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี
บ่อน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ วัดเบซากีห์ บาหลีสวิงค์ 
Seafood ริมหาดจิมบารัน


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินงูระห์ไร บาหลี - วัดบราดัน
X อาหาร อาหาร
  2 บาหลี - ยอกยาการ์ตา - พระราชวังสุลต่าน พระราชวังน้ํา - บุโรพุทโธ
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เทวลัยปรัมบานัน - ยอกยาการ์ตา - บาหลี - ชมความงามชายหาดจิมบารัน
อาหาร X อาหาร
  4 หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก - หมู่บ้านศิลปะเชลุก • บาหลีสวิง - กาแฟขี้ชะมด • วัดเทมภัคสิริงค์ - หมู่บ้านดินตามณี • วัดเบซากีห์
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ร้านกฤษณา • สนามบินงูระห์ไร บาหลี + ดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินงูระห์ไร บาหลี - วัดบราดัน
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : บาหลี - ยอกยาการ์ตา - พระราชวังสุลต่าน พระราชวังน้ํา - บุโรพุทโธ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เทวลัยปรัมบานัน - ยอกยาการ์ตา - บาหลี - ชมความงามชายหาดจิมบารัน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก - หมู่บ้านศิลปะเชลุก • บาหลีสวิง - กาแฟขี้ชะมด • วัดเทมภัคสิริงค์ - หมู่บ้านดินตามณี • วัดเบซากีห์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ร้านกฤษณา • สนามบินงูระห์ไร บาหลี + ดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
BT-BAL59_FD มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 2 ขา 5 วัน 4 คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์บาหลี-อินโดนีเซียขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top