ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
AD-DAD007 ดานัง ฮอยอัน (พักบาน่าฮิลล์) 3วัน 2คืน
AD-DAD007 ดานัง ฮอยอัน (พักบาน่าฮิลล์) 3วัน 2คืน
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม ดานัง
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ฮอยอัน
ราคาเริ่มต้น 12,900
รหัสทัวร์ THA17-VZ-VN-05APR-20OCT-2024
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
สายการบิน VZ
  • Dream Love Vietnam
  • ดานัง ฮอยอัน พักมานาวิลล่

  • พิเศษ!ll Fantasy Park,บุฟเฟ่นานาชาติ

  • สัมผัสความงามหมู่บ้านฝรั่งเศสที่ บานาฮิลล์ 1 คืน
  • เยือนเมืองโบราณฮอยอัน ล่องเรือกระด้ง
  • ประกันอุบัติเหตุ (ป) อาหาร 6 มือ
  • โรงแรม 4 ดาว

  • นํ้าหนักกระเป่า 20 kg

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดานัง • วัดหลินอึ๋ง • SON TRA MARINA CAFÉ • ร้านของฝากจากเยื่อไผ่ • บานาฮิลล์ • หมู่บ้านฝรั่งเศส • สะพานมือทอง • สวนดอกไม้ • โรงบ่มไวน์ • สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
X อาหาร อาหาร
  2 สะพานมังกร • ร้านไข่มุก • เมืองโบราณฮอยอัน • ร้านแกะสลักหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ตลาดฮาน • สนามบินดานัง • สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดานัง • วัดหลินอึ๋ง • SON TRA MARINA CAFÉ • ร้านของฝากจากเยื่อไผ่ • บานาฮิลล์ • หมู่บ้านฝรั่งเศส • สะพานมือทอง • สวนดอกไม้ • โรงบ่มไวน์ • สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : สะพานมังกร • ร้านไข่มุก • เมืองโบราณฮอยอัน • ร้านแกะสลักหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ตลาดฮาน • สนามบินดานัง • สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
AD-DAD007 ดานัง ฮอยอัน (พักบาน่าฮิลล์) 3วัน 2คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top