ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGFUK-2403SQ เบปปุ ยูฟุอิน ชมเนโมฟิลา 5 วัน 3 คืน
 ZGFUK-2403SQ  เบปปุ ยูฟุอิน ชมเนโมฟิลา 5 วัน 3 คืน
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ
ราคาเริ่มต้น 37,990
รหัสทัวร์ THZ1-SQ-JP-13APR-17APR-2024
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน SQ
เบปปุ หมู่บ้านยูฟุอิน
บ่อทะเลเดือด
ชมสวนดอกไม้ ริมทะเลยูมิโนนะ
ศาลเจ้าดาไซฟุ
ศาลเจ้าคุชิดะ
กันดั้มพาร์ค
อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
พิเศษ!! พักออนเซ็น 1 คืน
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ยากินิคุ สไตล์ญี่ปุ่น
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
X X X
  2 สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - เบปปุ หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์
X อาหาร X
  3 ฟุกุโอกะ - สวนริมทะเลยูมิโนนะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้าคุชิดะ - ดิวตี้ฟรี - กันดัม้ พาร์ค - อิออน
อาหาร อาหาร X
  4 อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  5 สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินชางงี - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - เบปปุ หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ฟุกุโอกะ - สวนริมทะเลยูมิโนนะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้าคุชิดะ - ดิวตี้ฟรี - กันดัม้ พาร์ค - อิออน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินชางงี - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGFUK-2403SQ เบปปุ ยูฟุอิน ชมเนโมฟิลา 5 วัน 3 คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top