ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
SIN16 TR BKK SINGAPORE กิ๊บเก๋ยูเรก้า
 SIN16 TR BKK SINGAPORE กิ๊บเก๋ยูเรก้า
เส้นทาง ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น 12,999
รหัสทัวร์ THG15-TR-SG-15APR-16OCT-2023
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน TR
พิเศษ!! ลิ้มรส บักกุ๊ดเต๋ แบบดั้งเดิม
ไหว้พระขอพร วัดดังสิงคโปร์
ถ่ายรูปเก๋ๆ อุโมงค์ต้นไม้สุดชิค
ชมน้ำตกในร่มสูงสุดในโลก The Jewell
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี– GARDEN BY THE BAY – MARINA BAY SAND – ย่านคลากคีย์
X X อาหาร
  2 FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  3 เมอร์ไลอ้อน –วัดพระเขี้ยวแก้ว –THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี– กรุงเทพฯ (สวุ รรณภมูิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี– GARDEN BY THE BAY – MARINA BAY SAND – ย่านคลากคีย์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 3
สถานที่ : เมอร์ไลอ้อน –วัดพระเขี้ยวแก้ว –THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี– กรุงเทพฯ (สวุ รรณภมูิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
SIN16 TR BKK SINGAPORE กิ๊บเก๋ยูเรก้า
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์สิงคโปร์ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top