ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
(PV-VITSP5D4N-VN) HELLO FANSIPAN ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน (เดือนเม.ย.-ก.ย. 67)
(PV-VITSP5D4N-VN) HELLO FANSIPAN ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน (เดือนเม.ย.-ก.ย. 67)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม ซาปา
ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 15,555
รหัสทัวร์ THP3-VN-VN-08APR-30SEP-2024
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน VN
HELLOW ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน
พิเศษ บุฟเฟ่นานาชาติ Hotpot ชาบูแซลมอน
นั่งรถราง+ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน
สะพานแก้ว RONG MAY
หมู่บ้านต้าอาน
MOANA SAPA CAFE
โบสถ์หิน
วัดเฉินก้วก
ช้อปปิ้งตลาดในท์ชาปา
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย เวียดนาม
X X X
  2 ฮานอย – ซาปา - หมู่บ้านต๋าวาน – Moana Café(ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) – โบสถ์หิน
X X X
  3 นั่งรถราง+ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาฟานซีปัน – สะพานแก้วมังกรเมฆ - ตลาดไนท์มาเก็ต
X X X
  4 มืองลาวกาย – ชมชายแดนจีน-เวียดนาม - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมเมืองลาวกาย - ร้านเยื่อไผ่ - ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ร้าน OTOP - ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งตลาด 36 สาย
X X X
  5 จัตุรัสบาดิงห์ - ถ่ายรูปด้านนอกสุสานลุงโฮ – สนามบินนอยไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย เวียดนาม
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ฮานอย – ซาปา - หมู่บ้านต๋าวาน – Moana Café(ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) – โบสถ์หิน
อาหาร : X  X  X
วัน 3
สถานที่ : นั่งรถราง+ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาฟานซีปัน – สะพานแก้วมังกรเมฆ - ตลาดไนท์มาเก็ต
อาหาร : X  X  X
วัน 4
สถานที่ : มืองลาวกาย – ชมชายแดนจีน-เวียดนาม - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมเมืองลาวกาย - ร้านเยื่อไผ่ - ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ร้าน OTOP - ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งตลาด 36 สาย
อาหาร : X  X  X
วัน 5
สถานที่ : จัตุรัสบาดิงห์ - ถ่ายรูปด้านนอกสุสานลุงโฮ – สนามบินนอยไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
(PV-VITSP5D4N-VN) HELLO FANSIPAN ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน (เดือนเม.ย.-ก.ย. 67)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top