ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
(PV-HLJOREGY8D5N-RJ) HIGHLIGHT JORDAN - EGYPT เที่ยว 2 ประเทศ บินตรง MAY - OCT 2024
(PV-HLJOREGY8D5N-RJ) HIGHLIGHT JORDAN - EGYPT เที่ยว 2 ประเทศ บินตรง MAY - OCT 2024
เส้นทาง ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อียิปต์
ราคาเริ่มต้น 75,988
รหัสทัวร์ THP3-RJ-EG-JO-30MAY-19OCT-2024
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน RJ
HIGHLIGHT 
JORDAN - EGYPT  
เที่ยว 2 ประเทศ บินตรง
(ROYAL JORDANIAN AIRLINE)  
อัมมาน เพตรา มาดาบา ปีรามิด สฟรังซ์ กีซ่า เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู
ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) 
สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า 
ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
อาหาร อาหาร อาหาร
  2 อัมมาน – เมืองมาดาบา – MOUNT NEBO – เดดซี – เพตรา
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองเพตรา-เที่ยวชมมหานครเพตรา-อัมมาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองอัมมาน AMMAN – สนามบิน – ไคโร – ปิรามิดกีซ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ไคโร-ปิรามิดกีซ่า-ช้อปปิ้งตลาดข่าน
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย - ไคโร
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ไคโร - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สนามบินไคโร – สนามบินอัมมาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 สนามบินอัมมาน – กรุงเทพ
อาหาร อาหาร อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : อัมมาน – เมืองมาดาบา – MOUNT NEBO – เดดซี – เพตรา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองเพตรา-เที่ยวชมมหานครเพตรา-อัมมาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองอัมมาน AMMAN – สนามบิน – ไคโร – ปิรามิดกีซ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ไคโร-ปิรามิดกีซ่า-ช้อปปิ้งตลาดข่าน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย - ไคโร
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ไคโร - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สนามบินไคโร – สนามบินอัมมาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : สนามบินอัมมาน – กรุงเทพ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
(PV-HLJOREGY8D5N-RJ) HIGHLIGHT JORDAN - EGYPT เที่ยว 2 ประเทศ บินตรง MAY - OCT 2024
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์แดนขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top