ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร พักสกีรีสอร์ท 6วัน 4คืน
ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร พักสกีรีสอร์ท 6วัน 4คืน
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 65,990
รหัสทัวร์ THZ1-TG-JP-08DEC-11JAN22
ระยะเวลา 6วัน4คืน
สายการบิน TG
 สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ
 สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน
 นั่งกระเช้าชมวิวเขาอุสุซาน
 สนุกสนานกับการเล่นสกี
 พิเศษ พักสกีรีสอร์ท 5 ดาว 1คืน
 เพลิดเพลินกับลานกิจกรรมหิมะ
 ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
 สัมผัสความโรแมนติก คลองโอตารุ 
 ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
 อุทยานโมอาย พระอะตะมะ ไดบุตสึ
 ช้อปปิ้งจุใจที่ทานุกิโกจิ
 พิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 2 ชนิด
 รวมค่าวีซ่าท่องเที่ยวแล้ว
 รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภมูิ
X X X
  2 สนามบินชิโตเซะ - เมืองฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดงัอิฐแดงริมน ้า - เนินฮาจิมนั ซากะ
X อาหาร อาหาร
  3 ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า - โนโบริเบทสึ- หบุ เขานรกจิโกกดุ านิ- นัง่ กระเช้าชมวิวภเูขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโช วะชินซงั - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 สกีรีสอร์ท - ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภณั ฑ์กล่องดนตรี- ถนนซาไกมาชิ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซปั โปโร - สวนโอโดริ- ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
อาหาร X อาหาร
  6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภมูิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินชิโตเซะ - เมืองฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดงัอิฐแดงริมน ้า - เนินฮาจิมนั ซากะ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า - โนโบริเบทสึ- หบุ เขานรกจิโกกดุ านิ- นัง่ กระเช้าชมวิวภเูขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโช วะชินซงั - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สกีรีสอร์ท - ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภณั ฑ์กล่องดนตรี- ถนนซาไกมาชิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซปั โปโร - สวนโอโดริ- ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร พักสกีรีสอร์ท 6วัน 4คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
FT-FUKFD01 FIN JAPAN KYUSHU ฟุกุโอกะ ยุฟุอิน เบปปุ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 21,990
KIX20 XJ BKK OSAKA ซากุระคิมิโนโตะ
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 37,999
HOKKAIDO SHIKARIBETSU ICE BREKER 6D4N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
ฟูราโน่ ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 45,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top