ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4D3N
มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4D3N
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 12,999
รหัสทัวร์ THB11-FD-VN-29SEP-20OCT-2022
ระยะเวลา 4วัน3คืน
สายการบิน FD
นั่งเรือกระด้งฮอยอัน 
ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ 
หมู่บ้านธูปที่มีชื่อเสียงของเว้
บุฟเฟ่ต์นานาชิตบนบาน่าฮิลล์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • สะพานมังกร
X X อาหาร
  2 ฮอยอัน • วัดลินห์อึ๋ง • ร้านไข่มุก • เจดีย์เทียนมู่• ตลาดดองบา • เว้• พระราชวังเว้• น่ังสามล้อซิโคล่• ล่องเรือแม่น้าหอม
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 พระราชวังอันดินห์ • Incense Village • น่ังกระเชา้ไฟฟ้า • บาน่าฮิลล์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ตลาดฮาน ร้านเยื่อไผ่ • ดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • สะพานมังกร
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ฮอยอัน • วัดลินห์อึ๋ง • ร้านไข่มุก • เจดีย์เทียนมู่• ตลาดดองบา • เว้• พระราชวังเว้• น่ังสามล้อซิโคล่• ล่องเรือแม่น้าหอม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พระราชวังอันดินห์ • Incense Village • น่ังกระเชา้ไฟฟ้า • บาน่าฮิลล์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ตลาดฮาน ร้านเยื่อไผ่ • ดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
มหัศจรรย์ ... บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4D3N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี
ZGHAN-2205WE เวียดนามเหนือ มกโจว ซาปา ฮานอย 4D3N BY WE
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,990
ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,899
ฮานอย ฮาลอง หมกโจว 4วัน 3คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,999
ซาปา ฮานอย ลาวไก พักบนซาปา 4วัน3คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 16,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top