ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
พม่าเป๊ะปัง ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน 1 คืน UB
พม่าเป๊ะปัง ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน 1 คืน UB
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 7,997
รหัสทัวร์ THP9-UB-MM-07OCT2023-31MAR-2024
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน UB
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) 
เจดีย์มหาวิชยะ - พระมหาเจดีย์ชเวดากองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) 
พระอุปคุต - วัดเอ็งดอยา - พระเขี้ยวแก้ว - เจดีย์กาบาเอ - ตลาดสก็อต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) - เจดีย์มหาวิชยะ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
X อาหาร อาหาร
  2 สิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) - พระอุปคุต - วัดเอ็งดอยา - พระเขี้ยวแก้ว - เจดีย์กาบาเอ - ตลาดสก็อต - สนามบิน - กรุงเทพ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) - เจดีย์มหาวิชยะ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : สิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) - พระอุปคุต - วัดเอ็งดอยา - พระเขี้ยวแก้ว - เจดีย์กาบาเอ - ตลาดสก็อต - สนามบิน - กรุงเทพ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
พม่าเป๊ะปัง ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน 1 คืน UB
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top