ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไอซ์แลนด์ : WPAY0608H ไอซ์แลนด์ (ล่าแสงเหนือ) 8 วัน 5 คืน (230320)
ทัวร์ไอซ์แลนด์ : WPAY0608H ไอซ์แลนด์ (ล่าแสงเหนือ) 8 วัน 5 คืน (230320)
เส้นทาง ทัวร์อังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ
ทัวร์อังกฤษ ไอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 92,900
รหัสทัวร์ THW6-AY-IS-2DEC19-23MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน AY
เรคยาวิค – Golden Circle – น้ำตกสโกก้า – วิค
เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดำ – แท่งหินภูเขาไฟ 
อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – ไดมอนด์ บีช
ทะเลสาบน้ำแข็งโจคูลซาลอน-ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล 
ขับรถสโมโมบิล -เซลลฟอส – เรคยาวิค  *** ล่าแสงเหนือ ***
ล่องเรือชมปลาวาฬ – ภูเขาคีร์กจูเฟล 
แช่น้ำบูล ลากูน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
ทานอาหารค่ำบนอาคารพาร์ลาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – เรคยาวิค
X X X
  2 เรคยาวิค – Golden Circle – น้ำตกสโกก้า – วิค
X อาหาร อาหาร
  3 วิค – เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดำ – แท่งหินภูเขาไฟ อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – ไดมอนด์ บีช – ทะเลสาบน้ำแข็งโจคูลซาลอน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 วิค – ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล -เซลลฟอส – เรคยาวิค *** ล่าแสงเหนือ ***
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ภูเขาคีร์กจูเฟล
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เรคยาวิค – แช่น้ำบูล ลากูน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – ทานอาหารค่ำบนอาคารพาร์ลาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 เรคยาวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ
X X X
  8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – เรคยาวิค
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เรคยาวิค – Golden Circle – น้ำตกสโกก้า – วิค
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วิค – เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดำ – แท่งหินภูเขาไฟ อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – ไดมอนด์ บีช – ทะเลสาบน้ำแข็งโจคูลซาลอน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วิค – ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล -เซลลฟอส – เรคยาวิค *** ล่าแสงเหนือ ***
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ภูเขาคีร์กจูเฟล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เรคยาวิค – แช่น้ำบูล ลากูน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – ทานอาหารค่ำบนอาคารพาร์ลาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เรคยาวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไอซ์แลนด์ : WPAY0608H ไอซ์แลนด์ (ล่าแสงเหนือ) 8 วัน 5 คืน (230320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อังกฤษขายดี
ทัวร์อังกฤษ : PUK07-BI PRO UK WINTER FEEL FREE 6 วัน 3 คืน (030420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์อังกฤษ : GG26 อังกฤษ 7 วัน 4 คืน (100320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,999
ทัวร์อังกฤษ : FIT01 England 6 วัน 3 คืน (311220)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 30,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top