ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE21 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 5D4N (เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ) (311219)
ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE21 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 5D4N (เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ) (311219)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 24,999
รหัสทัวร์ THZ1-TG-TW-17JUL-31DEC19
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง 
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)
ร้านกาแฟ-ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ชั้น 86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP
MITSUI OUTLET PARK 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 24,999-31,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE21 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 5D4N (เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ) (311219)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ไต้หวันขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S09) TAIWAN TIGER HIGH SEASON 4 วัน 3 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (301219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,777
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top