ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-06 TAIWAN 3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เหย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (270320)
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-06 TAIWAN 3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เหย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (270320)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ราคาเริ่มต้น 16,789
รหัสทัวร์ THV4-SL-TW-28FEB-27MAR20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน SL
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี
อุทยานเหย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินี
อุทยานทาโรโกะ ชมหุบเขาหินอ่อน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า
ตลาดกลางคืนฟงเจี่ย และตลาดซีเหมินติง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง
X X X
  2 สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่- เจียอี้- ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า
อาหาร อาหาร X
  3 ร้านใบชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี -ไทจง– ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  4 ไทจง - ไทเป– ร้านพายสับปะรด – ศูนย์เจอร์เมเนียม – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิ่ว – เถาหยวน
อาหาร X อาหาร
  5 เถาหยวน – ไทเป - นั่งรถไฟ สู่ ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ -นั่งรถไฟกลับ สู่ไทเป- ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดซีเหมินติง – เถาหยวน
อาหาร อาหาร X
  6 สนามบินเถาหยวน - ดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่- เจียอี้- ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ร้านใบชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี -ไทจง– ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ไทจง - ไทเป– ร้านพายสับปะรด – ศูนย์เจอร์เมเนียม – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิ่ว – เถาหยวน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เถาหยวน – ไทเป - นั่งรถไฟ สู่ ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ -นั่งรถไฟกลับ สู่ไทเป- ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดซีเหมินติง – เถาหยวน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน - ดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
28 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63
16,789
22,289
-
-
-
20 - 25 มี.ค. 63
16,999
22,499
-
-
-
27 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63
16,999
22,499
-
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-06 TAIWAN 3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เหย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (270320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ไต้หวัน : STW7 ไต้หวัน ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 4D3N (200320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S10) TAIWAN LION พาจ๊วดดดด 5 วัน 3 คืน (300520)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-04 HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,555
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top