ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-05 TAIWAN COLORFUL อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (140420)
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-05 TAIWAN COLORFUL อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (140420)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน
ราคาเริ่มต้น 13,999
รหัสทัวร์ THV4-SL-TW-12FEB-14APR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี
อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
กิน ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า
ตลาดกลางคืนเถาหยวน ตลาดซีเหมินติง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง
X X X
  2 สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่- เจียอี้- ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า
อาหาร อาหาร X
  3 ร้านใบชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี -เถาหยวน–เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  4 เถาหยวน - ไทเป– ร้านพายสับปะรด – ศูนย์เจอร์เมเนียม – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  5 สนามบินเถาหยวน - ดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่- เจียอี้- ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ร้านใบชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี -เถาหยวน–เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เถาหยวน - ไทเป– ร้านพายสับปะรด – ศูนย์เจอร์เมเนียม – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน - ดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-05 TAIWAN COLORFUL อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (140420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-04 HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,555
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top