ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW006 ไต้หวัน เซลฟี่ ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน (250320)
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW006 ไต้หวัน เซลฟี่ ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน (250320)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 10,888
รหัสทัวร์ THG1-XW-TW-24DEC19-25MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน XW
หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–ร้านพายสับปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต
ไถจง–ไทเป–เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– ร้าน COSMETIC
GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.25 – 07.05)
X X X
  2 สนามบินเถาหยวน–หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ร้านพายสับปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  3 ไถจง–ไทเป–เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– ร้าน COSMETIC -GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  4 สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.40 – 12.30)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.25 – 07.05)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน–หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ร้านพายสับปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ไถจง–ไทเป–เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– ร้าน COSMETIC -GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.40 – 12.30)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
24 - 27 ก.พ. 63
10,888
14,388
10,888
10,888
10,888
26 - 29 ก.พ. 63
12,888
16,388
12,888
12,888
12,888
28 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
13,888
17,388
13,888
13,888
13,888
01 - 04 มี.ค. 63
11,888
15,388
11,888
11,888
11,888
03 - 06 มี.ค. 63
11,888
15,388
11,888
11,888
11,888
05 - 08 มี.ค. 63
13,888
17,388
13,888
13,888
13,888
07 - 10 มี.ค. 63
11,888
15,388
11,888
11,888
11,888
09 - 12 มี.ค. 63
10,888
14,388
10,888
10,888
10,888
11 - 14 มี.ค. 63
12,888
16,388
12,888
12,888
12,888
13 - 16 มี.ค. 63
13,888
17,388
13,888
13,888
13,888
15 - 18 มี.ค. 63
11,888
15,388
11,888
11,888
11,888
17 - 20 มี.ค. 63
11,888
15,388
11,888
11,888
11,888
19 - 22 มี.ค. 63
13,888
17,388
13,888
13,888
13,888
21 - 24 มี.ค. 63
11,888
15,388
11,888
11,888
11,888
23 - 26 มี.ค. 63
10,888
14,388
10,888
10,888
10,888
25 - 28 มี.ค. 63
12,888
16,388
12,888
12,888
12,888

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW006 ไต้หวัน เซลฟี่ ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน (250320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ไต้หวัน : STW7 ไต้หวัน ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 4D3N (200320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S10) TAIWAN LION พาจ๊วดดดด 5 วัน 3 คืน (300520)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-04 HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,555
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top