ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S04) ไต้หวัน ไลอ้อน 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน (130420)
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S04) ไต้หวัน ไลอ้อน 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน (130420)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 20,999
รหัสทัวร์ THF5-SL-TW-4APR-13APR20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน SL
เมืองหนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียงกวง-วัดเหวินหวู่ -หมู่บ้านฮิโนกิ
ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-อี้จงไนท์มาร์เก็ต
Cosmetic Shop-ชิมพายสับปะรด
อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น 
นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ
นั่งรถไฟกลับเมืองยีหลาน-ศูนย์ Germanium
ซีเหมินติง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
X X X
  2 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน–เมืองหนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียงกวง-วัดเหวินหวู่ -หมู่บ้านฮิโนกิ
X อาหาร อาหาร
  3 ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – อี้จงไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 Cosmetic Shop - ชิมพายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองยีหลาน -ศูนย์ Germanium-ซีเหมินติง
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน–เมืองหนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียงกวง-วัดเหวินหวู่ -หมู่บ้านฮิโนกิ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – อี้จงไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : Cosmetic Shop - ชิมพายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองยีหลาน -ศูนย์ Germanium-ซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S04) ไต้หวัน ไลอ้อน 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน (130420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-04 HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,555
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top