ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE002 CI มหัศจรรย์ TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม 5 วัน 4 คืน (020520)
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE002 CI มหัศจรรย์ TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม 5 วัน 4 คืน (020520)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ราคาเริ่มต้น 18,900
รหัสทัวร์ THB11-CI-TW-12FEB-2MAY20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน CI
ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - เจียอี้ 
ตลาดเหวินฮวา ไนท์มาเก็ต
ร้านใบชา - อุทยานอาลีซาน 
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี 
ร้านพายสับปะรด - มิยาฮาร่า ไอศกรีม  
ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต 
หนานโถว - ฟาร์มแกะชิงจิง 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ 
ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM 
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) 
ศูนย์เครื่องสำอาง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค 
ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต - วัดหลงซาน 
นั่งรถไฟความเร็วสูง TSHR สู่เมืองเถาหยวน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูม - สนามบินเถาหยวน(ไทเป) - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - เจียอี้ - ตลาดเหวินฮวา ไนท์มาเก็ต
X X อาหาร
  2 เจียอี้ - ร้านใบชา - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ไถจง - ร้านพายสับปะรด - มิยาฮาร่า ไอศกรีม - ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  3 หนานโถว - ฟาร์มแกะชิงจิง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไถจง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) - ศูนย์เครื่องสำอาง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต
อาหาร อาหาร X
  5 วัดหลงซาน - นั่งรถไฟความเร็วสูง TSHR สู่เมืองเถาหยวน - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูม - สนามบินเถาหยวน(ไทเป) - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - เจียอี้ - ตลาดเหวินฮวา ไนท์มาเก็ต
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เจียอี้ - ร้านใบชา - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ไถจง - ร้านพายสับปะรด - มิยาฮาร่า ไอศกรีม - ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : หนานโถว - ฟาร์มแกะชิงจิง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไถจง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) - ศูนย์เครื่องสำอาง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : วัดหลงซาน - นั่งรถไฟความเร็วสูง TSHR สู่เมืองเถาหยวน - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE002 CI มหัศจรรย์ TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม 5 วัน 4 คืน (020520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-04 HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,555
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top