ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์โรมาเนีย : GQ3SOF-OS001 บัลแกเรีย โรมาเนีย Bulgaria Romania 8 วัน 5 คืน (050520)
ทัวร์โรมาเนีย : GQ3SOF-OS001 บัลแกเรีย โรมาเนีย Bulgaria Romania 8 วัน 5 คืน (050520)
เส้นทาง ทัวร์โรมาเนีย
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THG1-OS-RO-17MAR-5MAY20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน OS
โซเฟีย – อารามมรดกโลกรีล่า 
พิพิธภัณฑ์ริล่า เมืองรูเซ่ – บูคาเรสต์ 
มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี 
โบสถ์เซนต์โซเฟีย - จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก 
ย่านไวโตช่า บูเลอวาร์ด - เวลีโค ทาร์โนโว
ปราสาทซารีเวทส์ – ย่านถนนกูร์โก้ 
เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า 
บราซอฟ – จัตุรัสสภา - โบสถ์ดำ
เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส 
วิหารซินายา - สลานิค – ย่านเมืองเก่า 
เหมืองเกลือสลานิค - อาคารรัฐสภา 
ประตูชัยโรมาเนียน 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 เวียนนา - โซเฟีย – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภัณฑ์ริล่า – โซเฟีย
X อาหาร อาหาร
  3 โซเฟีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก - ย่านไวโตช่า บูเลอวาร์ด - เวลีโค ทาร์โนโว
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ – ย่านถนนกูร์โก้ - เมืองรูเซ่ – บูคาเรสต์
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า - บราซอฟ – จัตุรัสสภา - โบสถ์ดำ
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส - วิหารซินายา - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค - บูคาเรสต์
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 บูคาเรสต์ – อาคารรัฐสภา – ประตูชัยโรมาเนียน - ย่านเมืองเก่า - สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เวียนนา - โซเฟีย – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภัณฑ์ริล่า – โซเฟีย
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โซเฟีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก - ย่านไวโตช่า บูเลอวาร์ด - เวลีโค ทาร์โนโว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ – ย่านถนนกูร์โก้ - เมืองรูเซ่ – บูคาเรสต์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า - บราซอฟ – จัตุรัสสภา - โบสถ์ดำ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส - วิหารซินายา - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค - บูคาเรสต์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : บูคาเรสต์ – อาคารรัฐสภา – ประตูชัยโรมาเนียน - ย่านเมืองเก่า - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์โรมาเนีย : GQ3SOF-OS001 บัลแกเรีย โรมาเนีย Bulgaria Romania 8 วัน 5 คืน (050520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์โรมาเนียขายดี
ทัวร์โรมาเนีย : WQR0708S บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน (240320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 44,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top