ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย : EK021 แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน (300620)
ทัวร์โครเอเชีย : EK021 แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน (300620)
เส้นทาง ทัวร์โครเอเชีย
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THC9-EK-HR-31MAR-30JUN20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน EK
ซาเกร็บ – ซาดาร์ - มหาวิหารแห่งซาดาร์ 
สปลิต – พระราชวังดิโอคลีเชียน
ดูบรอฟนิก – เมืองเก่าดูบรอฟนิก 
Srd Hill - ซิเบนิก – โวดิเซ่ 
พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
มหาวิหารซาเกร็บ – จัตุรัสเซนต์มาร์ค 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 กรุงเทพฯ - ดูไบ - ซาเกร็บ – ซาดาร์
X X อาหาร
  3 ซาดาร์ – มหาวิหารแห่งซาดาร์ - สปลิต – พระราชวังดิโอคลีเชียน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ดูบรอฟนิก – เมืองเก่าดูบรอฟนิก – Srd Hill
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ดูบรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ่
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกร็บ
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ซาเกร็บ - มหาวิหารซาเกร็บ – จัตุรัสเซนต์มาร์ค – สนามบิน - ดูไบ
อาหาร X X
  8 ดูไบ – กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ดูไบ - ซาเกร็บ – ซาดาร์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซาดาร์ – มหาวิหารแห่งซาดาร์ - สปลิต – พระราชวังดิโอคลีเชียน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ดูบรอฟนิก – เมืองเก่าดูบรอฟนิก – Srd Hill
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ดูบรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกร็บ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ซาเกร็บ - มหาวิหารซาเกร็บ – จัตุรัสเซนต์มาร์ค – สนามบิน - ดูไบ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
02 - 09 มิ.ย. 63
49,900
59,900
-
-
47,900
30 มิ.ย. 63 - 07 ก.ค. 63
49,900
59,900
-
-
47,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์โครเอเชีย : EK021 แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน (300620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์โครเอเชียขายดี
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,999
ทัวร์โครเอเชีย : CRO-OHA8D-TK O-HO CROATIA 8 วัน 5 คืน (190620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,777
ทัวร์โครเอเชีย : BT-CRO01 TK มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืน (020620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (080420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 53,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top