ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์แอฟริกา : GQ3JNB-SQ001 BELOVED IN SOUTH AFRICA 8 DAYS 5 NIGHTS (240620)
ทัวร์แอฟริกา : GQ3JNB-SQ001 BELOVED IN SOUTH AFRICA 8 DAYS 5 NIGHTS (240620)
เส้นทาง ทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกา แอฟริกาใต้
ราคาเริ่มต้น 63,900
รหัสทัวร์ THG1-SQ-ZA-12FEB-24JUN20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน SQ
โจฮันเนสเบิร์ก - พริทอเรีย
Union Building  - เมืองซันซิตี้
Game Drive - สวนเสือ
ห้าง Mall of Africa
เคปทาวน์ – Table Mountain
Muizenberg – ชมไร่ไวน์กรูทคอนสแตนเทีย
วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
ล่องเรือชมแมวน้ำ – ถนน Chapman’s Peak
ชมฝูงนกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์
แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
X X X
  2 สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก - พริทอเรีย –Union Building - เมืองซันซิตี้ - Game Drive
X อาหาร อาหาร
  3 สวนเสือ – โจฮันเนสเบิร์ก - ห้าง Mall of Africa – ช้อปปิ้ง – ลิ้มรสบาร์บีคิวเนื้อสัตว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ - Table Mountain
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 หาด Muizenberg – ชมไร่ไวน์กรูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
อาหาร อาหาร X
  6 ล่องเรือชมแมวน้ำ – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูงนกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 เคปทาวน์ – สิงคโปร์
อาหาร X X
  8 สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก - พริทอเรีย –Union Building - เมืองซันซิตี้ - Game Drive
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สวนเสือ – โจฮันเนสเบิร์ก - ห้าง Mall of Africa – ช้อปปิ้ง – ลิ้มรสบาร์บีคิวเนื้อสัตว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ - Table Mountain
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : หาด Muizenberg – ชมไร่ไวน์กรูทคอนสแตนเทีย - วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ล่องเรือชมแมวน้ำ – ถนน Chapman’s Peak - ชมฝูงนกเพนกวิน – ไซมอนทาวน์ – แหลมกู๊ดโฮป – เคปทาวน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เคปทาวน์ – สิงคโปร์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์แอฟริกา : GQ3JNB-SQ001 BELOVED IN SOUTH AFRICA 8 DAYS 5 NIGHTS (240620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์แอฟริกาขายดี
ทัวร์แอฟริกา : WQR1709C แกรนด์โมรอคโค 9 วัน (270320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์แอฟริกา : WWV09 แอฟริกาใต้ 8 วัน (130420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 99,000
ทัวร์แอฟริกา : GQ3JNB-SQ001 BELOVED IN SOUTH AFRICA 8 DAYS 5 NIGHTS (240620)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 63,900
ทัวร์แอฟริกา : EK032 THE CHARMING OF MOROCCO 10 วัน 7 คืน (010520)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์แอฟริกา : GQ3CMN-EK001 AMAZING MOROCCO โมร็อคโค 10 วัน 7 คืน (280420)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 55,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top