ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : ZSGN09 เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3D2N (เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ) (140320)
ทัวร์เวียดนาม : ZSGN09 เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3D2N (เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ) (140320)
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 8,999
รหัสทัวร์ THZ1-VZ-VN-9NOV19-14MAR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน VZ
 เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ 
– ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง 
– จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง
– เมืองมุยเน – ทะเลทรายขาว 
– เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา 
– รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ 
– นั่งกระเช้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม 
– สวนดอกไฮเดรนเยีย – ซันนี่ ฟาร์ม 
– บันไดลอยฟ้า – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
– สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง
X X อาหาร
  2 เมืองมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ – นั่งกระเช้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไฮเดรนเยีย – ซันนี่ ฟาร์ม – บันไดลอยฟ้า – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ ฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ – นั่งกระเช้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไฮเดรนเยีย – ซันนี่ ฟาร์ม – บันไดลอยฟ้า – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ ฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : ZSGN09 เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3D2N (เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ) (140320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top