ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : ZSGN02 เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3D2N (เลทส์โก ฟ้าจรดทราย) (161020)
ทัวร์เวียดนาม : ZSGN02 เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3D2N (เลทส์โก ฟ้าจรดทราย) (161020)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด
ราคาเริ่มต้น 8,999
รหัสทัวร์ THZ1-VZ-VN-3APR-16OCT20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน VZ
เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า
ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง
ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์
นั่งกระเช้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไฮเดรนเยีย
ซันนี่ ฟาร์ม – บันไดลอยฟ้า – ตลาดไนท์มาร์เก็ต 
สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง
X อาหาร อาหาร
  2 เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ – นั่งกระเช้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไฮเดรนเยีย – ซันนี่ ฟาร์ม – บันไดลอยฟ้า – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ – นั่งกระเช้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไฮเดรนเยีย – ซันนี่ ฟาร์ม – บันไดลอยฟ้า – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
05 - 07 มิ.ย. 63
9,999
12,499
9,999
-
-
12 - 14 มิ.ย. 63
9,999
12,499
9,999
-
-
19 - 21 มิ.ย. 63
9,999
12,499
9,999
-
-
10 - 12 ก.ค. 63
9,999
12,499
9,999
-
-
17 - 19 ก.ค. 63
9,999
12,499
9,999
-
-
24 - 26 ก.ค. 63
9,999
12,499
9,999
-
-
31 ก.ค. 63 - 02 ส.ค. 63
9,999
12,499
9,999
-
-
07 - 09 ส.ค. 63
8,999
11,499
8,999
-
-
21 - 23 ส.ค. 63
8,999
11,499
8,999
-
-
28 - 30 ส.ค. 63
8,999
11,499
8,999
-
-
04 - 06 ก.ย. 63
9,999
12,499
9,999
-
-
11 - 13 ก.ย. 63
9,999
12,499
9,999
-
-
19 - 21 ก.ย. 63
9,999
12,499
9,999
-
-
26 - 28 ก.ย. 63
9,999
12,499
9,999
-
-
03 - 05 ต.ค. 63
9,999
12,499
9,999
-
-
09 - 11 ต.ค. 63
9,999
12,499
9,999
-
-
11 - 13 ต.ค. 63
9,999
12,499
9,999
-
-
16 - 18 ต.ค. 63
9,999
12,499
9,999
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : ZSGN02 เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3D2N (เลทส์โก ฟ้าจรดทราย) (161020)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top