ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : ZHAN13 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 3D2N (เลสโก สายลมรัก) (300520)
ทัวร์เวียดนาม : ZHAN13 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 3D2N (เลสโก สายลมรัก) (300520)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ซาปา
ทัวร์เวียดนาม นิงห์บิงห์
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ THZ1-FD-VN-8FEB-30MAY20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน FD
เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา
น้ำตกสีเงิน – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร
โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต - นั่งรถไฟเมืองซาปา
ยอดเขาฟานซิปัน-หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE
ถนน 36 สาย - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์
เมืองนิงบิงห์ - ล่องเรือนิงห์บิงห์ – วัดบายดิงห์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
X อาหาร อาหาร
  2 นั่งรถไฟเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – วัดบายดิงห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบิยดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : นั่งรถไฟเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – วัดบายดิงห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบิยดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
29 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
11,999
14,499
11,999
-
-
07 - 09 มี.ค. 63
10,999
13,499
10,999
-
-
14 - 16 มี.ค. 63
11,999
14,499
11,999
-
-
21 - 23 มี.ค. 63
11,999
14,499
11,999
-
-
28 - 30 มี.ค. 63
11,999
14,499
11,999
-
-
04 - 06 เม.ย. 63
12,999
15,499
12,999
-
-
13 - 15 เม.ย. 63
15,999
18,499
15,999
-
-
14 - 16 เม.ย. 63
14,999
17,499
14,999
-
-
18 - 20 เม.ย. 63
11,999
14,499
11,999
-
-
25 - 27 เม.ย. 63
11,999
14,499
11,999
-
-
09 - 11 พ.ค. 63
11,999
14,499
11,999
-
-
16 - 18 พ.ค. 63
11,999
14,499
11,999
-
-
23 - 25 พ.ค. 63
9,999
12,499
9,999
-
-
30 พ.ค. 63 - 01 มิ.ย. 63
11,999
14,499
11,999
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : ZHAN13 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 3D2N (เลสโก สายลมรัก) (300520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top