ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : VWHAN-01N พักก่อน ผ่อนสบาย ฮานอย ซาปา ฟาซิปัน 4 วัน 3 คืน (010520)
ทัวร์เวียดนาม : VWHAN-01N พักก่อน ผ่อนสบาย ฮานอย ซาปา ฟาซิปัน 4 วัน 3 คืน (010520)
เส้นทาง
ทัวร์เวียดนาม ซาปา
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,111
รหัสทัวร์ THV4-SL-VN-20DEC19-1MAY20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
เมืองฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ 
ทำเนียบรัฐบาล – วัดเสาเดียว – ซาปา – น้ำตกสีเงิน 
โบสถ์หิน – ตลาดซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) 
ขึ้นรถไฟสไตล์ยุโรปและนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน –ลาวไก 
ด่านชายแดนเวียดนาม จีน – วิหาร MAO – ตลาดชายแดน COC LEU 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ – (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ)
X X อาหาร
  2 จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบรัฐบาล – วัดเสาเดียว – ซาปา – น้ำตกสีเงิน – โบสถ์หิน – ตลาดซาปา
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) – ขึ้นรถไฟสไตล์ยุโรปและนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน –ลาวไก
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม จีน – วิหาร MAO – ตลาดชายแดน COC LEU – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ)
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบรัฐบาล – วัดเสาเดียว – ซาปา – น้ำตกสีเงิน – โบสถ์หิน – ตลาดซาปา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) – ขึ้นรถไฟสไตล์ยุโรปและนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน –ลาวไก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม จีน – วิหาร MAO – ตลาดชายแดน COC LEU – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
28 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
11,955
15,455
-
-
-
06 - 09 มี.ค. 63
12,955
16,455
-
-
-
13 - 16 มี.ค. 63
12,955
16,455
-
-
-
20 - 23 มี.ค. 63
12,955
16,455
-
-
-
27 - 30 มี.ค. 63
12,955
16,455
-
-
-
03 - 06 เม.ย. 63
13,399
16,899
-
-
-
10 - 13 เม.ย. 63
15,955
19,455
-
-
-
12 - 15 เม.ย. 63
15,888
19,388
-
-
-
17 - 20 เม.ย. 63
12,955
16,455
-
-
-
24 - 27 เม.ย. 63
12,955
16,455
-
-
-
01 - 04 พ.ค. 63
12,955
16,455
-
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : VWHAN-01N พักก่อน ผ่อนสบาย ฮานอย ซาปา ฟาซิปัน 4 วัน 3 คืน (010520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top