ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : VNDAD05 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ ซุปตาร์..บานาน่า พุดดิ้ง 4 วัน 3 คืน (240320)
ทัวร์เวียดนาม : VNDAD05 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ ซุปตาร์..บานาน่า พุดดิ้ง 4 วัน 3 คืน (240320)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม ดานัง
ทัวร์เวียดนาม เว้
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ฮอยอัน
ราคาเริ่มต้น 10,888
รหัสทัวร์ THT18-VN-VN-2FEB-24MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VN
เมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก 
รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ - เมืองฮอยอัน - บ้านแกะสลักหินอ่อน 
เมืองโบราณฮอยอัน - บ้านเลขที่ 101 - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู 
วัดฟุกเกี๋ยน - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกร 
ชุดประจำราชวงศ์เวียดนาม (ชุดจักรพรรดิ) - เมืองเว้ 
พระราชวังไดโน้ย - นั่งจักรยานสามล้อชมเมืองเว้ - ร้านเยื่อไม้ไผ่ 
บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - สะพานโกเด้นบริดจ์ 
โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR - พระองค์ใหญ่ 
สวนสนุก The Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster 
วัดลินห์อึ๋ง - โบสถ์คริสต์สีชมพู - ตลาดฮาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่ง ความรัก – รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ
X X อาหาร
  2 เมืองฮอยอัน – บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน - บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู - วัดฟุกเกี๋ยน – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกร - ชุดประจำราชวงศ์เวียดนาม (ชุดจักรพรรดิ)
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – นั่งจักรยานสามล้อชมเมืองเว้ – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – บานาฮิลล์ – กระเช้าลอยฟ้า–สะพานโกเด้นบริดจ์-โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR –พระองค์ใหญ่
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster – วัดลินห์อึ๋ง –โบสถ์คริสต์สีชมพู – ตลาดฮาน–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่ง ความรัก – รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองฮอยอัน – บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน - บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู - วัดฟุกเกี๋ยน – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกร - ชุดประจำราชวงศ์เวียดนาม (ชุดจักรพรรดิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – นั่งจักรยานสามล้อชมเมืองเว้ – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – บานาฮิลล์ – กระเช้าลอยฟ้า–สะพานโกเด้นบริดจ์-โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR –พระองค์ใหญ่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster – วัดลินห์อึ๋ง –โบสถ์คริสต์สีชมพู – ตลาดฮาน–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : VNDAD05 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ ซุปตาร์..บานาน่า พุดดิ้ง 4 วัน 3 คืน (240320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top