ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : TG83 เวียดนาม ฮานอย ซาปา ลาวไก 3 วัน 2 คืน (280320)
ทัวร์เวียดนาม : TG83 เวียดนาม ฮานอย ซาปา ลาวไก 3 วัน 2 คืน (280320)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม ซาปา
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,888
รหัสทัวร์ THB12-TG-VN-18JAN-28MAR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน TG
เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
ตลาดคนเดินซาปา - นั่งรถไฟวินเทจ
พิชิตหลังคาอินโดจีน (ฟานซิปัน)
น้ำตก Silver Water Fall – ลาวไก
ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยาน นอยไบ ฮานอย - เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ตลาดคนเดินซาปา
X อาหาร อาหาร
  2 นั่งรถไฟวินเทจ – พิชิตหลังคาอินโดจีน (ฟานซิปัน)– น้ำตก Silver Water Fall – ลาวไก
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยาน นอยไบ ฮานอย - เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ตลาดคนเดินซาปา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : นั่งรถไฟวินเทจ – พิชิตหลังคาอินโดจีน (ฟานซิปัน)– น้ำตก Silver Water Fall – ลาวไก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
29 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
12,888
17,388
-
-
-
07 - 09 มี.ค. 63
11,888
16,388
-
-
-
14 - 16 มี.ค. 63
11,888
16,388
-
-
-
21 - 23 มี.ค. 63
11,888
16,388
-
-
-
28 - 30 มี.ค. 63
11,888
16,388
-
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : TG83 เวียดนาม ฮานอย ซาปา ลาวไก 3 วัน 2 คืน (280320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top