ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : PVN47-VZ เวียดนามใต้ ดาลัท-มุยเน่ 4 วัน 3 คืน (211020)
ทัวร์เวียดนาม : PVN47-VZ เวียดนามใต้ ดาลัท-มุยเน่ 4 วัน 3 คืน (211020)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด
ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ THJ6-VZ-VN-6FEB-21OCT20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VZ
ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
ทะเลทรายขาวมุยเน่
น้ำตกดาทันลา-พระราชวังฤดูร้อน
สวนดอกไฮเดรนเยีย-บ้านเพี้ยง
วัดลิงเฟือก-โบสถ์ไก่-สวนดอกไม้
ฟาร์มชะมด
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)-ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
X อาหาร อาหาร
  2 มุยเน่-ทะเลทรายขาวมุยเน่-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-พระราชวังฤดูร้อน
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ดาลัท-สวนดอกไฮเดรนเยีย-บ้านเพี้ยง-วัดลิงเฟือก-โบสถ์ไก่
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ดาลัท-สวนดอกไม้-ฟาร์มชะมด-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)-ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : มุยเน่-ทะเลทรายขาวมุยเน่-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-พระราชวังฤดูร้อน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ดาลัท-สวนดอกไฮเดรนเยีย-บ้านเพี้ยง-วัดลิงเฟือก-โบสถ์ไก่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ดาลัท-สวนดอกไม้-ฟาร์มชะมด-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
05 - 08 มิ.ย. 63
11,999
15,999
-
-
-
12 - 15 มิ.ย. 63
11,999
15,999
-
-
-
19 - 22 มิ.ย. 63
11,999
15,999
-
-
-
26 - 29 มิ.ย. 63
11,999
15,999
-
-
-
03 - 06 ก.ค. 63
13,900
17,900
-
-
-
10 - 13 ก.ค. 63
11,999
15,999
-
-
-
17 - 20 ก.ค. 63
11,999
15,999
-
-
-
24 - 27 ก.ค. 63
12,999
16,999
-
-
-
25 - 28 ก.ค. 63
13,900
17,900
-
-
-
26 - 29 ก.ค. 63
12,999
16,999
-
-
-
27 - 30 ก.ค. 63
12,999
16,999
-
-
-
28 - 31 ก.ค. 63
12,999
16,999
-
-
-
02 - 05 ส.ค. 63
9,999
13,999
-
-
-
09 - 12 ส.ค. 63
11,999
15,999
-
-
-
21 - 24 ส.ค. 63
11,999
15,999
-
-
-
28 - 31 ส.ค. 63
11,999
15,999
-
-
-
11 - 14 ก.ย. 63
11,999
15,999
-
-
-
18 - 21 ก.ย. 63
11,999
15,999
-
-
-
25 - 28 ก.ย. 63
11,999
15,999
-
-
-
02 - 05 ต.ค. 63
13,900
17,900
-
-
-
07 - 10 ต.ค. 63
11,999
15,999
-
-
-
10 - 13 ต.ค. 63
13,900
17,900
-
-
-
11 - 14 ต.ค. 63
12,999
16,999
-
-
-
12 - 15 ต.ค. 63
12,999
16,999
-
-
-
13 - 16 ต.ค. 63
12,999
16,999
-
-
-
14 - 17 ต.ค. 63
12,999
16,999
-
-
-
17 - 20 ต.ค. 63
12,999
16,999
-
-
-
20 - 23 ต.ค. 63
12,999
16,999
-
-
-
21 - 24 ต.ค. 63
13,900
17,900
-
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : PVN47-VZ เวียดนามใต้ ดาลัท-มุยเน่ 4 วัน 3 คืน (211020)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top