ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : HAN12 ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 3D2N (240420)
ทัวร์เวียดนาม : HAN12 ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 3D2N (240420)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม ซาปา
ราคาเริ่มต้น 9,555
รหัสทัวร์ THG15-SL-VN-6DEC19-24APR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน SL
เมืองฮานอย - เมืองซาปา
น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
นั่งรถรางเมืองซาปา
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน
เมืองลาวไก - ทะเลสาบคืนดาบ
สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหงอกเซิน
อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย - เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
X อาหาร อาหาร
  2 เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองลาวไก
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย - เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองลาวไก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
21 - 23 ก.พ. 63
10,555
13,055
10,555
10,555
10,555
28 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
10,555
13,055
10,555
10,555
10,555
06 - 08 มี.ค. 63
10,555
13,055
10,555
10,555
10,555
13 - 15 มี.ค. 63
10,555
13,055
10,555
10,555
10,555
20 - 22 มี.ค. 63
10,555
13,055
10,555
10,555
10,555
27 - 29 มี.ค. 63
10,555
13,055
10,555
10,555
10,555
03 - 05 เม.ย. 63
11,555
14,055
11,555
11,555
11,555
10 - 12 เม.ย. 63
15,555
18,055
15,555
15,555
15,555
17 - 19 เม.ย. 63
11,555
14,055
11,555
11,555
11,555
24 - 26 เม.ย. 63
11,555
14,055
11,555
11,555
11,555

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : HAN12 ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 3D2N (240420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top