ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : GQ1DLI-VZ001 สุดคูล บินตรงดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (200320)
ทัวร์เวียดนาม : GQ1DLI-VZ001 สุดคูล บินตรงดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (200320)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด
ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 8,999
รหัสทัวร์ THG1-VZ-VN-14FEB-20MAR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน VZ
ดาลัด - เมืองมุยเน่ - ลำธารนางฟ้า
ทะเลทรายแดง - ผ่านชมหมู่บ้านชาวประมง
ทะเลทรายขาว (ไม่รวมค่ารถ) - นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา
พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม
บ้านเพี้ยน - ถนนคนเดินเมืองดาลัด - เมืองดาลัด
สวนดอกไม้เมืองหนาว
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ดาลัด(สนามบินดาลัด) - เมืองมุยเน่ - ลำธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง - ผ่านชมหมู่บ้านชาวประมง
X X อาหาร
  2 เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว (ไม่รวมค่ารถ) - เมืองดาลัด - นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา - พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม - บ้านเพี้ยน - ถนนคนเดินเมืองดาลัด - พิเศษ! ชิมไวน์แดงของดาลัด
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - ดาลัด (สนามบินดาลัด) - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ดาลัด(สนามบินดาลัด) - เมืองมุยเน่ - ลำธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง - ผ่านชมหมู่บ้านชาวประมง
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว (ไม่รวมค่ารถ) - เมืองดาลัด - นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา - พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม - บ้านเพี้ยน - ถนนคนเดินเมืองดาลัด - พิเศษ! ชิมไวน์แดงของดาลัด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - ดาลัด (สนามบินดาลัด) - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : GQ1DLI-VZ001 สุดคูล บินตรงดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (200320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top