ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : FD711 Vietnam เทใจไปญาจาง 4 วัน 3 คืน (200320)
ทัวร์เวียดนาม : FD711 Vietnam เทใจไปญาจาง 4 วัน 3 คืน (200320)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ญาตราง
ราคาเริ่มต้น 12,888
รหัสทัวร์ THB12-FD-VN-7FEB-20MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
มุยเน่ - ลำธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง
ทะเลทรายขาว - ดาลัด - น้ำตกดาทันลา
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - สวนดอกไม้เมืองหนาว
บ้านเพี้ยน – ตลาดดาลัท - เมืองญาจาง
สวนสนุก VIN PEARL –  ตลาดไนท์บาร์ซ่าญาจาง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอาศยานโฮจิมินห์ – มุยเน่ - ลำธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว
X อาหาร อาหาร
  2 ดาลัด - น้ำตกดาทันลา - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - สวนดอกไม้เมืองหนาว – บ้านเพี้ยน – ตลาดดาลัท
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองญาจาง – สวนสนุก VIN PEARL – ตลาดไนท์บาร์ซ่าญาจาง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ท่าอากาศยาน ญาจาง - ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอาศยานโฮจิมินห์ – มุยเน่ - ลำธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ดาลัด - น้ำตกดาทันลา - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - สวนดอกไม้เมืองหนาว – บ้านเพี้ยน – ตลาดดาลัท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองญาจาง – สวนสนุก VIN PEARL – ตลาดไนท์บาร์ซ่าญาจาง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ท่าอากาศยาน ญาจาง - ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : FD711 Vietnam เทใจไปญาจาง 4 วัน 3 คืน (200320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top