ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด
ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
ราคาเริ่มต้น 8,888
รหัสทัวร์ THS20-VZ-VN-15FEB-21OCT20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน VZ
ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM
ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม)
ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง)
ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย – วัดตั๊กลัม - บ้านเพี้ยน
ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า-สวนดอกไม้เมืองหนาว
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ–ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม)
X อาหาร อาหาร
  2 ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 สวนดอกไม้เมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ–ดาลัด–มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม)
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สวนดอกไม้เมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
12 - 14 ส.ค. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
14 - 16 ส.ค. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
15 - 17 ส.ค. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
19 - 21 ส.ค. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
21 - 23 ส.ค. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
26 - 28 ส.ค. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
28 - 30 ส.ค. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
29 - 31 ส.ค. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
02 - 04 ก.ย. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
04 - 06 ก.ย. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
09 - 11 ก.ย. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
11 - 13 ก.ย. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
16 - 18 ก.ย. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
18 - 20 ก.ย. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
23 - 25 ก.ย. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
25 - 27 ก.ย. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
26 - 28 ก.ย. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
02 - 04 ต.ค. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
07 - 09 ต.ค. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
09 - 11 ต.ค. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
10 - 12 ต.ค. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
11 - 13 ต.ค. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
14 - 16 ต.ค. 63
8,888
11,388
-
8,888
-
16 - 18 ต.ค. 63
9,499
11,999
-
9,499
-
21 - 23 ต.ค. 63
9,499
11,999
-
9,499
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง ส.ค.-ก.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top