ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เรือสำราญ : Celebrity Solstice Alaska 11 วัน 8 คืน (280520)
ทัวร์เรือสำราญ : Celebrity Solstice Alaska 11 วัน 8 คืน (280520)
เส้นทาง ทัวร์อเมริกา

ทัวร์แคนาดา
ราคาเริ่มต้น 179,900
รหัสทัวร์ THB2-BR-US-28MAY-7JUN20
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน BR
ซีแอตเทิล – เคทชิเกน
Endicott Arm & Dawes Glacier  
จูโน่ - สแกกเวย์ – Inside Passage
วิกตอเรีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ – ไทเป – ซีแอตเทิล
X X X
  2 ซีแอตเทิล – ล่องเรือสำราญ Celebrity Solstice
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ล่องน่านน้ำสากล
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 Endicott Arm & Dawes Glacier - เมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เมืองสแกกเวย์, รัฐอลาสก้า
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ล่องน่านน้ำสากล
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 เมืองวิกตอเรีย, ประเทศแคนาดา
อาหาร อาหาร อาหาร
  9 เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน
อาหาร อาหาร X
  10 เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน - เมืองไทเป (ไต้หวัน)
X X X
  11 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ – ไทเป – ซีแอตเทิล
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ซีแอตเทิล – ล่องเรือสำราญ Celebrity Solstice
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ล่องน่านน้ำสากล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : Endicott Arm & Dawes Glacier - เมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองสแกกเวย์, รัฐอลาสก้า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ล่องน่านน้ำสากล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เมืองวิกตอเรีย, ประเทศแคนาดา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน - เมืองไทเป (ไต้หวัน)
อาหาร : X  X  X
วัน 11
สถานที่ : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
รายละเอียดรูปแบบห้องพักและราคาแพ็กเกจทัวร์ทั้งหมด โปรดสอบถามกับพนักงานขายอีกครั้ง

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เรือสำราญ : Celebrity Solstice Alaska 11 วัน 8 คืน (280520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อเมริกาขายดี
ทัวร์อเมริกา : GQ3JFK-CI001 FALL IN LOVE WITH USA 8 DAYS 5 NIGHTS (110420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 63,900
ทัวร์อเมริกา : WWV10 อเมริกาตะวันออก 10 วัน (101020)
เดินทาง ส.ค.-ก.ย.
ราคาเริ่มต้น 155,000
ทัวร์อเมริกา : WWV11 อเมริกาตะวันตก 9 วัน (171020)
เดินทาง ส.ค.-ก.ย.
ราคาเริ่มต้น 135,000
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top