ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เกาหลี : SKS10 เกาหลี สละโสด เช็คอิน พักลานสกีรีสอร์ท 6D3N (060320)
ทัวร์เกาหลี : SKS10 เกาหลี สละโสด เช็คอิน พักลานสกีรีสอร์ท 6D3N (060320)
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี กรุงโซล
ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 13,990
รหัสทัวร์ THS21-TW-KR-8FEB-6MAR20
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน TW
ล่องเรือเกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song)
สะพานกระจก - สนุกกับกิจกรรมลานสกี
ป้อมปราการฮวาซอง - ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ออร์แกนิก
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ช้อปปิ้งดงแฮ - คาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์
ศูนย์เวชสำอางค์เกาหลี -  หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก
พระราชวังเคียงบ็อคคุง - เรียนรู้การทำคิมบับ
สวมชุดฮันบก – โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจรัก
ช้อปปิ้งเมียงดง – นัมแดมุน - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี
ศูนย์สุขภาพน้ำมันสนเข็มแดง – ถนนคนเดินอินซาดง
ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 สนามบินอินชอน - ล่องเรือเกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง(Winter Love Song) - สะพานกระจก - สนุกกับกิจกรรมลานสกี - พักลานสกีรีสอร์ท
X อาหาร X
  3 ป้อมปราการฮวาซอง - ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ออร์แกนิก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ช้อปปิ้งดงแฮ - คาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ศูนย์เวชสำอางค์เกาหลี - หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – พระราชวังเคียงบ็อคคุง - เรียนรู้การทำคิมบับ – สวมชุดฮันบก – โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจรัก – ช้อปปิ้งเมียงดง – นัมแดมุน
อาหาร อาหาร X
  5 ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี – ศูนย์สุขภาพน้ำมันสนเข็มแดง – ถนนคนเดินอินซาดง – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - สนามบินอินชอน
อาหาร อาหาร X
  6 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินอินชอน - ล่องเรือเกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง(Winter Love Song) - สะพานกระจก - สนุกกับกิจกรรมลานสกี - พักลานสกีรีสอร์ท
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ป้อมปราการฮวาซอง - ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ออร์แกนิก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ช้อปปิ้งดงแฮ - คาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ศูนย์เวชสำอางค์เกาหลี - หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – พระราชวังเคียงบ็อคคุง - เรียนรู้การทำคิมบับ – สวมชุดฮันบก – โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจรัก – ช้อปปิ้งเมียงดง – นัมแดมุน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี – ศูนย์สุขภาพน้ำมันสนเข็มแดง – ถนนคนเดินอินซาดง – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - สนามบินอินชอน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
28 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63
14,990
20,480
14,990
-
-
03 - 08 มี.ค. 63
13,990
19,480
13,990
-
-
06 - 11 มี.ค. 63
14,990
20,480
14,990
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เกาหลี : SKS10 เกาหลี สละโสด เช็คอิน พักลานสกีรีสอร์ท 6D3N (060320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เกาหลีขายดี
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,000
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN MARCH (270320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,900
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN APRIL (300420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,300
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN FEBUARY (290220)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,000
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM (120420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,500
ทัวร์เกาหลี : KRWE55 KOREA WINTER’S SOUL 5 วัน 3 คืน (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,900
ทัวร์เกาหลี : KRWE56 KOREA SKI DELUXE 5 วัน 3 คืน (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
ทัวร์เกาหลี : BEAUTIFUL SNOW ส่งท้ายลมหนาว 5 วัน 3 คืน (040320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
ทัวร์เกาหลี : BKR023 WINTER LOVE SKI 5 DAYS 3 NIGHTS (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top