ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เกาหลี : KXJ22 Korea Cherry Blossom 6 วัน 3 คืน (160420)
ทัวร์เกาหลี : KXJ22 Korea Cherry Blossom 6 วัน 3 คืน (160420)
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี กรุงโซล
ราคาเริ่มต้น 15,888
รหัสทัวร์ THB12-XJ-KR-12MAR-16APR20
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน XJ
เกาะนามิ  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
สะพานกระจกใส Soyanggang Sky Walk
พระราชวังเคียงบ็อค พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
อันยางอาร์ตพาร์ค โซลทาวเวอร์
ป้อมปราการฮวาซอง Kings Cross คาเฟ่ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์
ช้อปปิ้งเมียงดง ฮงแด ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ร้านละลายเงินวอน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
X X X
  2 อินชอน - อันยางอาร์ตพาร์ค - เกาะนามิ - Soyanggang Sky Walk
X อาหาร อาหาร
  3 ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - ตลาดทงแดมุน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใสชุดฮันบก - พระราชวังเคียงบ็อค - โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งเมียงดง
อาหาร อาหาร X
  6 ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อินชอน - อันยางอาร์ตพาร์ค - เกาะนามิ - Soyanggang Sky Walk
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - ตลาดทงแดมุน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใสชุดฮันบก - พระราชวังเคียงบ็อค - โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งเมียงดง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เกาหลี : KXJ22 Korea Cherry Blossom 6 วัน 3 คืน (160420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เกาหลีขายดี
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,000
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN MARCH (270320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,900
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN APRIL (300420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,300
ทัวร์เกาหลี : MIRACLE KOREA 5 วัน 3 คืน (260320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,888
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM (120420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,500
ทัวร์เกาหลี : KRWE55 KOREA WINTER’S SOUL 5 วัน 3 คืน (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,900
ทัวร์เกาหลี : KRWE56 KOREA SKI DELUXE 5 วัน 3 คืน (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
ทัวร์เกาหลี : KRWE72 KOREA BLOSSOM SOUL 5 วัน 3 คืน (310520)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
ทัวร์เกาหลี : BKR023 WINTER LOVE SKI 5 DAYS 3 NIGHTS (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top