ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เกาหลี : KRWE72 KOREA BLOSSOM SOUL 5 วัน 3 คืน (310520)
ทัวร์เกาหลี : KRWE72 KOREA BLOSSOM SOUL 5 วัน 3 คืน (310520)
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี อินชอน
ทัวร์เกาหลี กรุงโซล
ราคาเริ่มต้น 14,900
รหัสทัวร์ THW3-ZE-KR-1MAR-31MAY20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน ZE
เกาะนามิ - RAIL BIKE - สะพานกระจก 
JADE GARDEN - กิมจิ+ชุดฮันบก 
สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน+รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) 
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง 
ศูนย์สมุนไพร - วัดโชเกซา - พระราชวังชางด็อกกุง 
SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด 
ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - ทงแดมุน 
DDP - ศูนย์พลอยอเมทิส - DUTY FREE 
ศูนย์โสม - SUPERMARKET

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
X X X
  2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - RAIL BIKE - สะพานกระจก - JADE GARDEN
X อาหาร อาหาร
  3 กิมจิ+ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน+รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
อาหาร X อาหาร
  4 ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพร - วัดโชเกซา - พระราชวังชางด็อกกุง - SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด - ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - ทงแดมุน - DDP
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ศูนย์พลอยอเมทิส - DUTY FREE - ศูนย์โสม - SUPERMARKET
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - RAIL BIKE - สะพานกระจก - JADE GARDEN
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : กิมจิ+ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน+รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพร - วัดโชเกซา - พระราชวังชางด็อกกุง - SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด - ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - ทงแดมุน - DDP
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ศูนย์พลอยอเมทิส - DUTY FREE - ศูนย์โสม - SUPERMARKET
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
10 - 14 เม.ย. 63
18,900
23,800
-
-
18,900
11 - 15 เม.ย. 63
20,900
25,800
-
-
20,900
12 - 16 เม.ย. 63
20,900
25,800
-
-
20,900
13 - 17 เม.ย. 63
20,900
25,800
-
-
20,900
14 - 18 เม.ย. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
15 - 19 เม.ย. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
16 - 20 เม.ย. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
17 - 21 เม.ย. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
18 - 22 เม.ย. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
19 - 23 เม.ย. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
20 - 24 เม.ย. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
21 - 25 เม.ย. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
22 - 26 เม.ย. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
23 - 27 เม.ย. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
24 - 28 เม.ย. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
25 - 29 เม.ย. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
26 - 30 เม.ย. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
27 เม.ย. 63 - 01 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
29 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
30 เม.ย. 63 - 04 พ.ค. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
01 - 05 พ.ค. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
02 - 06 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
03 - 07 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
04 - 08 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
05 - 09 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
06 - 10 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
07 - 11 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
08 - 12 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
09 - 13 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
10 - 14 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
11 - 15 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
12 - 16 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
13 - 17 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
14 - 18 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
15 - 19 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
16 - 20 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
17 - 21 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
18 - 22 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
19 - 23 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
20 - 24 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
21 - 25 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
22 - 26 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
23 - 27 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
24 - 28 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
25 - 29 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
26 - 30 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
27 - 31 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
28 พ.ค. 63 - 01 มิ.ย. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
29 พ.ค. 63 - 02 มิ.ย. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
30 พ.ค. 63 - 03 มิ.ย. 63
14,900
19,800
-
-
14,900
31 - 04 พ.ค. 63
14,900
19,800
-
-
14,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เกาหลี : KRWE72 KOREA BLOSSOM SOUL 5 วัน 3 คืน (310520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เกาหลีขายดี
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,000
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN MARCH (270320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,900
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN APRIL (300420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,300
ทัวร์เกาหลี : MIRACLE KOREA 5 วัน 3 คืน (260320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,888
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM (120420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,500
ทัวร์เกาหลี : KRWE55 KOREA WINTER’S SOUL 5 วัน 3 คืน (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,900
ทัวร์เกาหลี : KRWE56 KOREA SKI DELUXE 5 วัน 3 คืน (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
ทัวร์เกาหลี : KRWE72 KOREA BLOSSOM SOUL 5 วัน 3 คืน (310520)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
ทัวร์เกาหลี : BKR023 WINTER LOVE SKI 5 DAYS 3 NIGHTS (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top